Meteen naar de inhoud
Home » Privacyverklaring

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 14 maart 2022.

Bij Debeleggersplek.nl hebben we als doel om u als (beginnende) belegger zo goed mogelijk op weg te helpen en om te voorkomen dat u fouten maakt. Om dit te realiseren, slaan we gedurende uw bezoek aan onze website gegevens van u op. Debeleggersplek.nl respecteert de privacy van gebruikers en wij willen netjes met uw gegevens omgaan. In deze privacyverklaring leggen we uit welke gegevens we allemaal verzamelen en wat we daarmee doen. De Algemene Verordening Gegevens (AVG) wet is sinds 25 mei 2018 ingevoerd en garandeert een betere bescherming van uw gegevens. Dit betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving van kracht is.

Algemene informatie

Bij de verwerking van persoonsgegevens wordt aan de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) voldaan. Zo worden persoonsgegevens alleen verwerkt in overeenstemming met de wet. Ook wordt op een transparante manier aangegeven aan de betrokkene waarom zijn of haar persoonsgegevens verwerkt worden.

Wij verzamelen alleen persoonsgegevens met een gerechtvaardigd doel en zullen dit vooraf aangeven. Volgens de wet moet zo min mogelijk persoonlijke informatie verwerkt worden. wij zullen daarom alleen registreren wat noodzakelijk is. De verwerkingsverantwoordelijke (Debeleggersplek.nl) is verplicht om de gegevens juist te houden en de betrokkene op de hoogte stellen over welke persoonsgegevens zijn verwerkt.

De persoonsgegevens die verwerkt worden

De gegevens die we o.a. verwerken als u onze website bezoekt zijn:

 • IP-adres
 • Webbrowser
 • Besturingssysteem

We kunnen ook persoonsgegevens verwerken die u zelf aan ons verstrekt. Bijvoorbeeld:

 • Voor en achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Adres
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Geslacht
 • IBAN

De gegevens worden op eigen initiatief verstrekt als u een formulier invult, u contact met ons opneemt, u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief of op andere wijze uw gegevens aan ons doorgeeft.

De bijzondere persoonsgegevens die verwerkt worden

Bijzondere persoonsgegevens zoals Burgerservicenummer (BSN), ras, gezondheid, strafrechtelijk verleden of etnische gegevens worden uitsluitend verzameld en verwerkt als dat strikt noodzakelijk is. Als het niet noodzakelijk is om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen, zullen deze gegevens niet verzameld en verwerkt worden. Debeleggersplek.nl mag alleen met toestemming van de betrokkene deze persoonsgegevens verzamelen en verwerken.

Persoonsgegevens minderjarige

Debeleggersplek.nl heeft geen intentie om persoonsgegevens te verzamelen van gebruikers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij toestemming is verleend van een ouder of voogd. Hoe dan ook, we kunnen niet direct controleren of een gebruiker ouder is dan 16 jaar. We raden daarom aan om als ouder betrokken te zijn bij de online activiteiten van een minderjarig kind. Zo word voorkomen dat persoonsgegevens van een minderjarig kind onbewust verzameld worden. Mocht u ervan overtuigd zijn dat wij persoonsgegevens van een minderjarig kind verzameld hebben, stuur dan een e-mail naar info@debeleggersplek.nl of raadpleeg de contact pagina van Debeleggersplek.nl. We zullen dan de persoonsgegevens direct verwijderen.

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken

Het verzamelen van persoonsgegevens dient altijd een doel te hebben. Wij mogen geen persoonsgegevens verzamelen zonder gegronde reden. Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Snellere service
 • Als het noodzakelijk is om via e-mail of telefoon contact op te nemen om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U informeren over beleidswijzigingen
 • Het verzenden van nieuwsbrieven
 • Het aanbieden van kortingsacties of promoties
 • Het aanbieden van nieuwe producten of diensten
 • Statistieken
 • Onze belastingaangifte

Bewaartermijn

Zolang u klant of lid bent van de website of nieuwsbrief bewaren wij uw persoonsgegevens. Mocht u de overeenkomst willen beëindigingen, dan verwijderen wij uw persoonsgegevens. Echter zijn wij wel verplicht om voor de Belastingdienst en op grond van wet- en regelgeving persoonsgegevens te bewaren die op facturen of overeenkomsten staan. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is en zullen na de verstreken verplichte periode verwijderd worden.

Persoonsgegevens delen met derden

Debeleggersplek.nl kan opdracht geven om uw persoonsgegevens met derden te delen als dat noodzakelijk is volgens de wet of voor het afronden van een overeenkomst. Correcte administratieve handelingen met persoonsgegevens zijn verplicht volgens de wet. Wij zullen daarom uitsluitend voor administratie uw persoonsgegevens verstrekken aan derden. Deze derden zijn allemaal verplicht om zich te houden aan geheimhouding en beveiliging van uw persoonsgegevens op grond van een onderlinge overeenkomst.

Tevens kunnen wij uw persoonsgegevens verstrekken aan derden zoals een toezichthouder of openbaar gezag. Indien dit nodig is zullen wij u hiervan op de hoogte stellen. Wij verstrekken uw persoonsgegevens nooit aan derden voor commerciële doeleinden. Uw persoonsgegevens worden nooit verstrekt aan derden buiten de EU of zonder uw toestemming.

Verantwoordelijkheid andere webpagina’s

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op externe partijen waar naartoe verwezen wordt door middel van buttons, links, afbeeldingen of widgets. Partijen zoals Instagram, LinkedIn, YouTube of Meta kunnen andere privacy richtlijnen hebben. Debeleggersplek.nl kan niet garanderen dat jouw persoonsgegevens hier op een betrouwbare en veilige manier verwerkt en behouden worden. Debeleggersplek.nl is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens bij deze derden.

Verzameling van persoonsgegevens bij partners

Partijen waar Debeleggersplek.nl mee samenwerkt zoals PayPro, Daisycon, FinanceAds, TradeTracker en Bol.com Partnerprogramma verzamelen uw persoonsgegevens voor het afhandelen van betalingen. Bij het afronden van een betaling worden gegevens verzameld zoals uw naam, adres, postcode, woonplaats, betaalgegevens, bankrekening of creditcardgegevens. Deze partijen nemen strenge maatregelen om de veiligheid en geheimhouding van uw persoonsgegevens te waarborgen. Deze partijen hebben het recht om uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening te verbeteren. Deze partijen zullen uw persoonsgegevens met zorg bewaren en nooit langer dan wettelijk verplicht is. Voor een genuanceerde privacyverklaring van een derde partij raden wij u aan om de privacyverklaring op de website van deze partijen te raadplegen.

Beveiliging persoonsgegevens

Persoonlijke gegevens worden door ons veilig opgeslagen en verwerkt. We nemen het bewaren, beschermen en behouden van uw persoonsgegevens serieus. We streven ernaar om diefstal, misbruik, vernietiging, onbevoegde toegang, ongevraagde bekendmaking en ongewenste wijzigingen te voorkomen.

Door middel van geavanceerde technologie en veiligheidssystemen verzekeren wij u van het veilig bewaren van uw persoonsgegevens. Debeleggersplek.nl maakt gebruik van SSL (Secure Socket Layer) technologie. Alle persoonsgegevens die de gebruiker beschikbaar stelt aan Debeleggersplek.nl wordt verzonden via SSL technologie. SSL is een coderingssysteem dat transactie- en persoonsgegevens van gebruikers op een veilige manier beschermt.

Deze technologie voorkomt dat hackers of criminelen toegang kunnen krijgen tot de website van Debeleggersplek.nl of onze databases. Mocht u het idee hebben dat er verkeerd wordt omgegaan met uw persoonsgegevens, neem dan contact met ons op.

Uw rechten

Op basis van de Nederlandse en Europese wetgevingen heeft u als betrokkene rondom persoonsgegevens bepaalde rechten. Mocht u inzicht willen verkrijgen in uw eigen geregistreerde persoonsgegevens dan kunt u hierom een verzoek indienen. Wij zijn verplicht om u te laten identificeren voor een verzoek van inzicht in de eigen geregistreerde persoonsgegevens.

Om misbruik te voorkomen zullen wij dit enkel sturen naar het bij ons bekende e-mailadres. In het geval dat u dit op een ander e-mailadres of per post wenst te ontvangen, vragen wij u om zich te identificeren met een geldig identificatiebewijs. Afgehandelde verzoeken worden bijgehouden in onze administratie ter bescherming van uw gegevensaanvragen. Mocht u vermoedens hebben dat uw persoonsgegevens verkeerd gebruikt worden, dan kunt u ten alle tijden contact opnemen met Debeleggersplek.nl of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De website van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt u hier:

https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Recht op rectificatie

U heeft ten alle tijden het recht om uw persoonsgegevens die wij (laten) verwerken en behouden aan te passen. U kunt ten alle tijden een verzoek indienen voor aanpassing van uw persoonsgegevens bij Debeleggersplek.nl. Wij streven ernaar om binnen 30 dagen te reageren op uw verzoek. Wij zullen u op het bij ons bekende e-mailadres informeren over de wijzigingen.

Recht op inzage

U heeft ten alle tijden het recht om uw persoonsgegevens die wij (laten) verwerken en behouden in te zien. U kunt ten alle tijden een verzoek indienen voor een kopie van uw persoonsgegevens bij Debeleggersplek.nl. Wij streven ernaar om binnen 30 dagen te reageren op uw verzoek. Wij zullen u op het bij ons bekende e-mailadres informeren over de wijzigingen.

Recht op vergetelheid

U heeft ten alle tijden het recht om uw persoonsgegevens die wij (laten) verwerken en behouden te ‘vergeten’. U kunt ten alle tijden een verzoek indienen voor het vergeten van uw persoonsgegevens bij Debeleggersplek.nl. Wij streven ernaar om binnen 30 dagen te reageren op uw verzoek. Wij zullen u op het bij ons bekende e-mailadres informeren over de wijzigingen.

Recht op dataportabiliteit

U heeft ten alle tijden het recht om uw persoonsgegevens die wij (laten) verwerken en behouden over te laten dragen aan een andere partij. U kunt ten alle tijden een verzoek indienen voor het over laten dragen van uw persoonsgegevens bij Debeleggersplek.nl. Wij streven ernaar om binnen 30 dagen te reageren op uw verzoek. Wij zullen u op het bij ons bekende e-mailadres informeren over de wijzigingen.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft ten alle tijden het recht om uw persoonsgegevens die wij (laten) verwerken en behouden te beperken. U kunt ten alle tijden een verzoek indienen voor een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens bij Debeleggersplek.nl. Wij streven ernaar om binnen 30 dagen te reageren op uw verzoek. Wij zullen u op het bij ons bekende e-mailadres informeren over de wijzigingen.

Recht om bezwaar te maken

U heeft ten alle tijden het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens bij Debeleggersplek.nl. Wij streven ernaar om binnen 30 dagen te reageren op uw verzoek. Wij zullen u op het bij ons bekende e-mailadres informeren over de wijzigingen.

Overige rechten

Ten slotte heeft u het recht tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Dit recht heeft betrekking op een menselijke blik bij besluiten. Tevens heeft u het recht op duidelijk informatie over wat Debeleggersplek.nl met uw gegevens doet. Mocht u, naast deze privacyverklaring, nog meer inzicht willen krijgen in uw rechten, dan kunt u contact opnemen met Debeleggersplek.nl. Wij streven ernaar om binnen 30 dagen te reageren op uw verzoek of aanvraag.

Wijzigingen in onze privacyverklaring

De informatie en gegevens die genoemd zijn in deze privacyverklaring kunnen periodiek veranderen. Debeleggersplek.nl heeft ten alle tijden het recht om het privacy beleid aan te passen. Mochten de wijzigingen directe gevolgen hebben voor uw persoonsgegevens die door ons zijn verzameld, dan zullen wij u daarvan op de hoogte brengen.

Contactgegevens

Debeleggersplek.nl is een handelsnaam van AAA Marketing. AAA Marketing is hoofdverantwoordelijk voor de activiteiten, financiën, gegevensverzameling, partnerships of overeenkomsten van Debeleggersplek.nl.

Ons webadres is:
Https://debeleggersplek.nl

Ons e-mailadres is:
info@debeleggersplek.nl

We zijn gevestigd op:
Ronde Zonnedauw 52
1991HW Velserbroek
(geen bezoekadres)

KVK: 85524042
BTW-ID: NL003852740B03
IBAN: NL76 ASNB 8821 1602 97

Raadpleeg de contact pagina van Debeleggerspek.nl voor vragen of onduidelijkheden.

Het laatste nieuws