Meteen naar de inhoud
Home » Blog » Beleggen » Obligaties kopen (en rente ontvangen) voor beginners in 2022!

Obligaties kopen (en rente ontvangen) voor beginners in 2022!

Obligaties voorzien een belegger van veel zekerheid. Zelfs meer dan bij aandelen. Daarom combineren slimme beleggers en grote beleggingsfondsen aandelen en obligaties in hun portfolio.

Ondanks dat aandelen veruit het populairste zijn om in te beleggen, worden obligaties gezien als een veilig en goed alternatief. De obligatiemarkt is in zowel omvang als in hoeveelheden groter dan de aandelenmarkt, wat je in eerste instantie niet zou denken.

Maar wat zijn obligaties precies? En hoe kun je geld verdienen met obligaties? Die vragen ga ik in dit artikel beantwoorden. Lees snel verder.

Wat is een obligatie?

De betekenis van het woord obligatie komt van de Engelse term obligation, dat verplichting betekent. De benaming komt van het idee dat de uitgever verplicht is om de schuld en bijhorende rente uiteindelijk (terug) te betalen en dus een verplichting aangaat.

Een obligatie is een verhandelbaar schuldbewijs van de overheid of van een bedrijf. Voor het kopen van een obligatie ontvangt de koper rente over de waarde van de schuld. De waarde van de oorspronkelijk schuld is de nominale waarde.

Obligaties genereren vaak, afhankelijk van de huidige marktomstandigheden, dezelfde rente hoogtes op basis van de looptijd. De rente uit een obligatie heet couponrente. Hoe langer de periode tot de aflossing duurt, hoe hoger de te ontvangen couponrente is. Een obligatie kan een aflossingsperiode van 1 tot 30 jaar hebben.

Het verschil in de hoogte van rente heeft te maken met liquiditeit. Een belegger die voor 1 jaar zijn geld uitleent, kan na een jaar weer over zijn geld beschikken.

Een belegger die een obligatie van 10 jaar koopt, moet 10 jaar wachten voor hij weer over dat geld kan beschikken. Voor deze belegger bestaat het risico dat de rente verandert of dat de inflatie toeneemt. Daarom worden obligaties met een langere looptijd uitgegeven met een hogere renteopbrengst.

Obligaties rente opbrengst per 1 tot 30 jaar

Waarom worden obligaties uitgegeven?

In economisch slechte tijden kan de overheid ervoor kiezen om extra geld te produceren. Dit creëert een schuld voor de staatskas. De overheid is hiertoe bevoegd om, samen met de centrale banken, het financiële systeem in balans te houden.

Dit is letterlijk ‘Creating money out of thin air’. Had ik die mogelijkheid maar…

Slechte economische tijden worden lage conjunctuur genoemd. In tijden van hoge conjunctuur, bij een florerende economie, wilt de overheid de opgebouwde staatsschuld weer afbouwen. Dit kan gedaan worden door bijvoorbeeld hogere belastingen te heffen of bezuinigingen.

Doordat het niet altijd direct mogelijk is om belastingwetten te veranderen kan de overheid obligaties uitgeven om de staatsschuld te verlagen. Zo is er weer ruimte voor investeringen.

Bedrijven kunnen voor het uitgeven van obligaties kiezen om hun kredietscore te verbeteren. Als een bedrijf een (investerings)kans wil benutten, maar dit niet mogelijk is door gebrek aan kapitaal dan zijn obligaties een optie. Hierdoor verlagen zij de schuld op hun balans en kunnen ze weer over kapitaal beschikken voor nieuwe investeringen.

Als bedrijven veel kapitaal of een grote cashpositie hebben kunnen zij ervoor kiezen om obligaties van andere bedrijven te kopen. Zo ontvangen zij rente voor het bezitten van een obligatie. Op deze manier rendeert het vermogen in plaats van dat het stilstaat op een betaalrekening.

Het bepalen van de kredietrating

Bij het uitgeven van een obligatie kan ervoor gekozen worden om de volledige schuld te verkopen aan één partij of in verhandelbare schuldbewijzen te verdelen.

Het voordeel van een obligatie voor de uitgever van de lening is dat zelf bepaald kan worden voor hoeveel vermogen meegedaan kan worden in de totale lening. In tegenstelling tot een onderhandse lening, waar het totaal benodigde bedrag overgedragen moet worden. 

Er zijn verschillende financiële adviesbureaus die kredietratings berekenen en publiceren. Zo is voor jou als belegger te zien hoe kredietwaardig een uitgever van een obligatie is.

De meeste bekende rating agencies zijn Standard&Poors (S&P), Moody’s en Fitch Ratings. Zij geven door middel van letters (AAA t/m D) de hoogte aan van het risico en de krediet rating van een land of bedrijf. Waarbij AAA staat voor hoge kredietwaardigheid en D staat voor hoge kans op faillissement.  

Tabel obligatie ratings per symbool

Let dus goed op de ratings als je beslist om te beleggen in obligaties. Lager dan BB+ ratings zou ik zelf nooit gaan.

Welke soorten obligaties er zijn

Staatsobligatie

Een obligatie van de overheid wordt staatsobligatie genoemd en heeft de meeste zekerheid. De overheid kan tenslotte nooit failliet gaan. Als de staatsschulden oplopen, kunnen ze zelfs nieuw geld produceren. Daarom is beleggen in staatsobligaties een veilige belegging, maar wel met een laag rendement.

Bedrijfsobligatie

Een obligatie die uitgegeven wordt door een bedrijf om hun schuld te verlagen is een bedrijfsobligatie.

Hoogwaardige bedrijfsobligatie

Hoogwaardige bedrijfsobligaties zijn obligaties met ratings tussen de AAA en AA-. De kredietwaardigheid van de uitgever en de kans dat de schuld wordt terugbetaald is zeer hoog.

Hoogrentende bedrijfsobligatie

Als het bedrijf een lagere rating heeft en het over nieuw kapitaal of een verlaging van haar schulden wil beschikken, dan wordt vaak een hogere rente aangeboden. Doordat het risico hoger is, verwacht de belegger daarvoor in ruil een hogere rente.

Achtergestelde obligatie

Als een bedrijf failliet gaat, hebben schuldeisers (vreemd vermogen) als eerste recht op terugbetaling. Nadat alle preferente schuldeisers hun inleg terug hebben ontvangen, worden achtergestelde obligaties pas terugbetaald. Het risico is hier hoger en de rente daardoor ook.  

Converteerbare obligatie

Bij een converteerbare obligatie heeft de koper de mogelijkheid om het verschuldigde bedrag bij de aflossingsdatum om te wisselen in aandelen van het bedrijf.

Perpetuele obligatie

Een perpetuele obligatie beschikt niet over een aflossingsdatum bij het uitgeven. Deze obligatie kan dus eeuwig open blijven staan.

Zero-coupon obligatie

Bij een zero-coupon obligatie wordt geen rente uitgekeerd. Er wordt alleen aangegeven wanneer de schuld wordt terugbetaald.

Uitleg soorten obligaties grafiek presentatie

Hoe risicovol obligaties zijn

Naar mijn mening is beleggen in obligaties de veiligste manier van beleggen. Er is weinig risico, je hebt een grote mate van zekerheid voor het terugkrijgen van je geld en er is een grote zekerheid van de rente ontvangen. Dit gaat wel gepaard met lage rendementen en lange looptijden.

Onderhandse obligaties zijn risicovoller omdat het verhandelen van de obligatie beperkt of onmogelijk is. Obligaties met een hoge verhandelbaarheid hebben een lager risico maar kunnen ook te maken krijgen met koersschommelingen.

Net als bij aandelen kan de koers zakken. Stel dat je een obligatie koopt voor €1.000 en de koers naar €980 zakt, dan krijg je alsnog €1.000 terug (de nominale waarde) op de aflossingsdatum. In de werkelijkheid stijgt de waarde van een obligatie vaak en moet je meer betalen.

Het beste moment om een obligatie te kopen

Als je weinig tot geen risico wilt lopen kun je overwegen om obligaties te kopen. Ook is het van belang om minimaal een 4 tot 5-jarige tijdshorizon te hebben als je in obligaties belegt.

Obligaties worden verhandeld op de effectenbeurs. Op basis van vraag en aanbod naar obligaties kan de prijs voor een obligatie schommelen. Naarmate de prijs onder de nominale waarde zakt, kan het een goed moment zijn om een obligatie te kopen.

Er kunnen nog andere zaken een rol spelen. Macro economische ontwikkelingen, economie verwachtingen, een verlaging van de couponrente of een kredietverlaging van het onderliggende bedrijf hebben altijd invloed op de beurskoers van een obligatie.

Als je een obligatie koopt onder de nominale waarde wordt je rendement hoger. Naast de te ontvangen rente bestaat een grote kans dat de waarde langzaam weer stabiliseert richting de daadwerkelijke waarde. De daadwerkelijke waarde is altijd het bedrag dat je aan het eind van de looptijd terugontvangt.

Het beste moment om een obligatie te verkopen

Als de beurswaarde boven de nominale waarde is gestegen kun je overwegen om de obligatie te verkopen. Je krijgt namelijk altijd alleen de nominale waarde van de obligatie terugbetaald.

Stel dat een obligatie een nominale waarde heeft van €2.000. Ook al stijgt de beurswaarde naar €2.100, het bedrag dat je terugbetaald krijgt aan het einde van de aflossingsdatum blijft de nominale waarde van €2.000, plus de laatste rente uitbetaling. Naarmate de aflossingsdatum nadert, stabiliseert meestal ook de beurswaarde.

Het rendement van de couponrente kan in vermindering gebracht worden door inflatie of een hoge beurskoers van de obligatie. Wanneer de jaarlijkse couponrente 4% bedraagt, en de inflatie 2% is, ontvang je eigenlijk maar 2% rente.

Als je dan ook nog de hoofdprijs moet betalen voor een obligatie van 2%, blijft er weinig rendement over. Bij dusdanig laag of zelfs negatief rendement, is beleggen in een obligatie geen winstgevende activiteit.

De berekening van het daadwerkelijke rendement dat een belegger ontvangt voor een obligatie wordt effectief rendement genoemd.

Waarom obligaties met negatieve rentes gekocht worden

In tijden van hoge inflatie kiezen sommige beleggers voor het investeren in obligaties met negatieve rentes. Dit wordt vaak niet begrepen.

Je krijgt tenslotte minder terug voor die obligatie en verliest daarom geld. En welke belegger zit daar nou op te wachten? Het lijkt dan op het eerste gezicht allesbehalve een verstandige keuze.

Bij hoge inflatie kan geld op je spaarrekening erg in waarde afnemen. Je kunt dan minder goederen consumeren voor hetzelfde geldbedrag. Beleggen in obligaties met een negatief rendement kan er dan voor zorgen dat je geld minder snel in waarde afneemt.

De negatieve rente is dan in feite een manier om het vermogen langzamer te laten afnemen in waarde. Als wordt gekozen voor behoud van het volledige bedrag op de spaarrekening dan daalt de waarde sneller.

Mensen die grote vermogens hebben streven liever naar vermogensbehoud dan naar vermogensgroei. Door te investeren in obligaties vermindert het vermogen langzamer in waarde.

Zelf begrijp ik waarom vermogende beleggers deze keuze maken. Echter zou ik zelf nooit kiezen voor beleggingsinstrumenten waarbij geld verliezen een zekerheid is.

Waarom het slim is om obligaties toe te voegen aan een portefeuille

Niet elke obligatie heeft natuurlijk een negatief rendement. De meeste obligaties, zeker met een lange looptijd, hebben een normaal rentepercentage.

Obligaties kunnen zorgen voor meer balans in je portefeuille. Een belegger die volledig in aandelen geïnvesteerd heeft, krijgt te maken met meer waarde schommelingen, afhankelijk van zijn genomen risico.

Doordat obligaties relatief stabiele beleggingsinstrumenten zijn zorgt dit voor minder vermogensschommeling in de portefeuille van een belegger. Defensieve beleggers vergroten hun zekerheid en het behoud van hun vermogen door enkele obligaties toe te voegen aan hun portfolio.

Daarnaast kunnen obligaties zorgen voor een passief inkomen. Het bezitten van een obligatie zorgt ervoor dat je couponrente ontvangt zonder hier direct voor te hoeven werken.

Hoe je geld kunt verdienen met obligaties

In dit artikel heb je gelezen over wat obligaties zijn. Het kopen van obligaties kan ervoor zorgen dat je passief rente ontvangt. Ook weet je nu dat obligaties relatief veilige beleggingsinstrumenten zijn.

In de Passive Investing cursus van FXminds leer je hoe je een passief inkomen kunt creëren door te beleggen in obligaties en aandelen.

In de video modules leer je stap voor stap geld verdienen met beleggen op een verantwoorde manier.

Doordat de FXminds gemiddeld met 5 sterren beoordeeld wordt, is deze cursus de beste manier om financiële vrijheid te behalen.  

Druk op de knop hieronder om gebruik te maken van de tijdelijke kortingsactie en 33% korting te ontvangen.

Leer zelfstandig beleggen in obligaties

Druk op de knop hieronder om gebruik te maken van de kortingsactie.


Deel dit bericht

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *